Style OptionsClose X

Hayvan Yemleri

Kalsiyum karbonat, özellikleri bakımından geniş
bir çeşitliliğe sahiptir ve bu durum kalsiyum
karbonatı birbirinden farklı birçok uygulama alanına
uygun bir hammadde haline getirir.


Kalsiyum karbonat yumurta kabuğu oluşumu

ve ayrıca genç hayvanlarda doğru kemik

gelişimi açısından çık önemlidir. Ca,

hayvanların kemik ve diş büyümeleri için

gerekli olduğundan yemlerinde dolgu madddesi

olarak kullanılır. CaCo3 en az %92, Si02

oldukça düşük olmalı ve As ve F gibi elementler

belirli oranlarda olmalıdır.