Style OptionsClose X

Gıdalar

Kalsiyum karbonat, özellikleri bakımından geniş
bir çeşitliliğe sahiptir ve bu durum kalsiyum
karbonatı birbirinden farklı birçok uygulama alanına
uygun bir hammadde haline getirir.


Kalsiyum insan hayatı için önemli

rol oynar. Kan dolaşımı içerisinde

belli bir değerin altına indiğinde

vücut gerekli kalsiyumu kemiklerden alır.